dana
0
-121
-6
sati
-2
0
minuta
-3
-6
sekundi
-5
-5
Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Izuzetna nam je čast da Vas pozovemo na predstojeći VI kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 12. do 14. aprila 2019. godine u Beogradu, u Hotelu Zira.

Prethodnih pet godina postojanja i rada Udruženja za Preventivnu Pedijatriju Srbije su bile godine uspeha. Pored organizacije 5 kvalitetnih Kongresa, Udruženje je sprovodilo i čitav niz drugih projektnih aktivnosti. Verujemo da ste i Vi u određenoj meri učestovali u razmeni znanja i iskustava sa kolegama iz zemlje i regiona, kao i da ste uspeli da ostvarite svoje profesionalne ambicije i primenite neka od dostignuća u Vašoj svakodnevnoj praksi.

Na VI Kongresu UPPS 2019, želimo da nastavimo jačanje Udruženja i dalje širenje mogućnosti i formi kontinuirane edukacije za članstvo i učesnike Kongresa.

Kongres treba da nastavi da bude model modernog i interaktivnog stručnog događaja koji će značajno uticati na dalji razvoj svih oblasti iz preventivne pedijatrije i medicine dečijeg doba u zemlji i regionu. Kongres će se, kao što je naša ustaljena praksa, odvijati u tri dana kroz različite oblike edukacije (plenarna predavanja, paralelne sesije, e-poster sesije, komercijalna predavanja, okrugli stolovi i mini simpozijumi).

Pored standardnih tema iz različitih oblasti pedijatrije i preventinvne medicine, ovogodišnje glavne teme će, između ostalog, biti;

  1. Lekovi u pedijatriji (kontroverze primene i doziranja u dečijem uzrastu, upotreba protokola, etički aspekti, EBM)
  2. Personalizovana medicina – individualizovan pristup
  3. Oralna higijena – preventivni aspekti u pedijatriji
  4. Polno prenosive bolesti
  5. Trovanja kanabisom,marihuanom, lekovima – prevencija
  6. Adolescentna depresija
  7. Prevencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  8. Vakcinacije
  9. Kožne bolesti u dečijem uzrastu.

Strateški izbor najznačajnih tema i aktuelnih izvazova u preventivnoj pedijatriji, vrhunski eksperti iz Evrope i sveta, eminentni stručnjaci iz Srbije i regiona kao i interaktivne prezentacione forme treba da garantuju atraktivnost kongresa na kome očekujemo preko 500 učesnika iz zemlje i regiona.

Uvereni smo da delite naš stav o važnosti i dimenzijama kongresa i potrebu da kongres bude organizovan na odgovarajućem nivou. Biće nam zadovoljstvo da učestvujete na Kongresu, informišete se o novim trendovima i mogućnostima primene u praksi, iznesete svoja iskustva,  time doprinesete kvalitetu događaja i naravno, u krajnjem rezultatu, daljem unapređenju zdravlja dece.

Za sve potrebne informacije i druge detalje možete kontaktirati Sekretarijat Kongresa na e-mail kongres2019@preventivnapedijatrija.rs.

Unapred se zahvaljujemo i radujemo se susretu u aprilu 2019. godine.

S poštovanjem

Predsednik Organizacionog Odbora VI Kongresa UPPS
Prof. Dr Vladislav Vukomanović
Predsednik UPPS
Prof. Dr Bojko Bjelaković