• Preporučuje se vertikalna (portret) orijentacija postera, dimenzija 160 cm x 127 cm. Prilikom odabira vrste i veličine slova, voditi računa o tome da poster treba da bude čitljiv sa udaljenosti od tri metra.

  • Dokument nazvati: PREZIME_poster.pdf

  • Poster u PDF formatu poslati na e-mail adresu kongres2019@preventivnapedijatrija.rs

  • Rok za slanje postera u digitalnom formatu je 08.04.2019. godine, do 15:00h.

————————————————

  • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da e-poster koji nije poslat prema gore navedenim instrukcijama nije moguće prezentovati.
  • Izlaganje E-postera biće usmeno u trajanju od 3 (tri) minuta, uz diskusiju od 2 (dva) minuta po posteru. Molimo sve autore da se striktno pridržavaju zadatog vremenskog okvira. 
  • E-posteri će biti prezentovani u okviru posebnih sesija, na ekranima predviđenim za prezentaciju e-postera.

Preporuka:

Preporučuje se uspravna orijentacija, standardni slajd 4:3 (dimenzije 140,8 x 105,6 cm ili 55,4 x 41.6 in).

O terminu Vaše e-poster prezentacije se možete informisati nakon objavljivanja finalnog programa na našoj web stranici: http://kongres2019.preventivnapedijatrija.rs/

Redosled prezentovanja e-postera pogledajte klikom ovde.